Magische locaties

tafel of op straat,
In kastelen of in ’t veld,
Overal ben ik paraat,
Als dit nummer wordt gebeld!

0495 27 22 66